Welkom bij VeGOP
Waar zijn wij voor?

De VeGOP
heeft als doel

Behartigen van de belangen van de Pharmacom-gebruikers richting externe partijen.

VeGOP is een onafhankelijke vereniging van Pharmacomgebruikers
Gebruikersvereniging

De Vereniging Gebruikersoverleg Pharmacom (VeGOP) is de gebruikersvereniging van apotheken die met het apotheekinformatiesysteem Pharmacom werken. De vereniging bestaat sinds 2016

De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:
  1. Het namens de leden optreden in gevallen waarin collectieve behartiging van de belangen van alle gebruikers geboden is. Dit gebeurt onder meer door deelname aan relevante publieke en private overlegstructuren betreffende automatisering in de zorg
  2. Te overleggen met alle partijen die betrokken zijn bij het stimuleren van communicatie tussen de leden onderling, alsmede tussen de vereniging en haar leden en PharmaPartners

De leden van de vereniging zijn de vertegenwoordigers van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die in hun apotheek het Pharmacom systeem gebruiken.

VeGOP is lid van NedAIS. Deze vereniging behartigt de belangen van de gebruikers van alle apotheek informatie systemen in ons land.

Samenstelling bestuur:

Raymond Kolman (voorzitter) namens de Noorder Apotheek BV
Albert Drouven (secretaris/penningmeester) namens de Holtenbroek Apotheek BV
Jaap Haaksema namens BENU apotheken BV
Mariska Buck

Ondersteuning
PharmaPartners ondersteunt de gebruikersvereniging omdat deze helpt om de belangen van de gebruikers in de richting van derden te behartigen. Tevens levert VeGoP een belangrijke bijdrage aan de communicatie van de gebruikers onderling en met PharmaPartners zelf. PharmaPartners draagt de kosten voor de vereniging en biedt waar mogelijk administratieve ondersteuning aan het bestuur. Een en ander is vastgelegd in een mantelovereenkomst.