Pharmacom-Raadsvergadering september 2016
1 december 2016
VeGoP heeft samen met PharmaPartners financiering gevonden voor verbetering van het LSP-gebruik.
20 februari 2017

Gebruikers vragen gezamenlijk aan AIS leveranciers naar een oplossing voor digitale toedienlijsten

De gebruikersverenigingen VeGoP en Farmakeur gezamenlijk vertegenwoordigd in NEDAIS hebben de 2 grootste AIS leveranciers PharmaPartners en CGM verzocht om nog in 2017 te komen met een landelijk systeem voor uitwisseling van digitale toedienlijsten. Inmiddels heeft ook Caresoft aansluiting gezocht bij NEDAIS.

De vraag aan apotheken voor het verstrekken van een digitale vorm van de toedienlijst aan instellingen en thuiszorg heeft een grote vlucht genomen. Het eenduidig vastleggen wat een patiënt moet gebruiken en wanneer is uiteraard belangrijk. Op dit moment zijn er al toedienregistratiesystemen (TRS) op die markt die door het lezen van printfiles de toedienlijsten weten te digitaliseren. Een zeer onwenselijke situatie die snel tot fouten kan leiden indien de lay-out van die printfiles plotseling verandert.
Verschillende instellingen hebben apotheken in diverse regio’s benadert om mee te werken aan door hun gekozen TRS oplossingen. Voor de apotheek is het ondoenlijk te werken met meerdere oplossingen.

Aan de verschillende AIS leveranciers heeft NEDAIS verzocht om te komen tot 1 landelijke standaard voor de uitwisseling van digitale toedienlijsten. De digitale lijsten zullen uitgewisseld worden via een communicatie laag waaraan een TRS kan worden gekoppeld. Door geen exclusiviteit aan 1 partij te geven is het voor iedereen mogelijk om te koppelen. Hierdoor zal een robuust eenduidig systeem van uitwisselen ontstaan die uiteraard voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. De apotheek krijgt 1 standaard voor uitwisseling van gegevens en de instelling behoudt volledige keuzevrijheid welk TRS-systeem gebruikt wordt binnen de organisatie.

Op dit moment heeft PharmaPartners de wensen van een aantal TRS-leveranciers geïnventariseerd en een analyse van het reeds beschikbare communicatieprotocol uitgevoerd. Na afstemming met de andere AIS leveranciers over de te gebruiken techniek kan gezamenlijk gestart worden met de bouw. Het is de intentie van alle partijen om na de zomer van 2017 operationeel te zijn.