Pharmacom-Raadsvergadering mei 2016
17 mei 2016
Jaarverslag VeGoP 2016
24 november 2016

Interview in Farma Magazine over doorontwikkeling AIS

In het juninummer van Farma Magazine vertellen productmanager en apotheker Edwin van Aalten en managing director Sander de Jong over de resultaten van de Pharmacom innovatiedagen. Samen met gebruikers zijn zeven hoofdprocessen in kaart gebracht en is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van het apotheekinformatiesysteem.

Tijdens iedere innovatiedag vlogen de meningen en ideeën over tafel, vertelt Edwin van Aalten in Farma Magazine. “En steevast, na een uurtje, kwamen de deelnemers tot de conclusie dat zij redelijk op één lijn zaten. In zeven bijeenkomsten zijn zeven processen doorgelicht, variërend van terhandstelling, medicatiebewaking, zorgverlening en de geld- en goederenbeweging tot het clusterbeheer dat we binnen onze Pharmacom-Medicom samenwerkingsverbanden kennen.”

De processen zijn gevisualiseerd en gekoppeld aan benodigde functionaliteit. Het resultaat is voorgelegd tijdens een bijeenkomst met alle deelnemers uit de sessies, samen met de vraag welke twee innovaties als eerste moeten worden opgepakt. “Als je snel tot innovatie van het systeem wil komen, moet je de ontwikkeling opknippen in kleine, overzichtelijke stukjes, die binnen drie maanden klaar kunnen zijn en direct meerwaarde bieden in de apotheek”, verduidelijkt Sander de Jong in het artikel. Met deze innovatiemethode wordt een ‘minimal viable product’ gecreëerd, dat precies aansluit bij de behoefte van de gebruikers.

In Farma Magazine gaan De Jong en Van Aalten uitgebreid in op de uitkomsten van de sessies en de manier waarop zij daar samen met gebruikers mee aan de slag gaan. PharmaPartners Farmacie start met twee innovaties:

  • een app voor de patiënt die aan Pharmacom gekoppeld is en waarin hij geneesmiddelen kan bestellen, de GIP kan opvragen en via track & trace kan zien waar zijn bestelling zich bevindt;
  • afleverregistratie: een scherm waarin bestaande functionaliteit samenkomt en de uitgifte kan worden afgetekend.
Lees het volledige artikel uit Farma Magazine nummer 5-2016